About

Mr.Surachai Suaysukvicha, General Manager, Emura (Thailand) Co., Ltd.

            บริษัท เอะมูระ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากทางบริษัทแม่จากทางญี่ปุ่นและทีมผู้บริหารของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับการดูแลเครื่องจักรของทาง Emura ที่ได้มีการใช้งานอยู่ในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนั้นมีทางเลือกทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครื่องจักรหั่น-ซอยมากขึ้น

            แบรนด์เครื่องจักร Emura นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติ ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเครื่องจักรหั่น-ซอยจากทางญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของใบมีดที่มีความคมสูงและทนทานต่อการใช้งาน การออกแบบตัวเครื่องให้สามารถทำงานได้หลากหลายและถอดล้างได้ง่าย สอดคล้องต่อมาตรฐานการผลิตอาหารที่เข้มงวด รวมถึงผลผลิตที่สูง หรือใกล้เคียงกับระดับที่ไม่มีการสูญเสียวัตถุดิบจากการตกค้างหรือหั่นซอยไม่ได้ตามรูปแบบที่กำหนด

            ก่อนมีการก่อตั้งบริษัท เอะมูระ (ประเทศไทย) นั้นทางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยได้มีการนำเข้าเครื่องจักรจากทาง Emura มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก่อตั้งบริษัทฯ ในประเทศไทยนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ แก่ทางผู้ผลิตเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี รวมถึงทางบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทางญี่ปุ่นเข้ามาแนะนำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเข้าตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นอกจากนี้ในด้านของการนำเสนอเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทาง Emura นั้น ทางบริษัทฯ ก็มีนโยบายให้ผู้ผลิตที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกพิจารณาเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่การผลิตจริงได้มีโอกาสนำเครื่องจักรไปทดสอบการทำงานและวัดผลในสถานการณ์จริงด้วย

 

Mission

  • เราจะนำเสนอเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความจริงใจและยึดมั่นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเป็นหลัก
  • เราจะสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเครื่องจักรจาก Emura พร้อมกับคำแนะนำอย่างถูกต้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • เราจะให้ความสำคัญต่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรของลูกค้า ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องแก่ทางลูกค้า

Vision

“ เราคือผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรคุณภาพสูง และนำเสนอบริการหลังการขายที่ดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างตรงจุด ”

Policy

  • บริษัทเน้นถึงการรับฟังความต้องการที่แท้จริง และเลือกเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
  • บริษัทมุ่งเน้นต่อการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงของเครื่องจักร ตลอดจนการบำรุงรักษา ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักร
  • ทางบริษัทได้มีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคโดยตรงจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
  • ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มพูนทักษะทางด้านบริการหลังการขายแก่บุคลากรและทีมงานเพื่อให้พร้อมรองรับต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คำค้นหา/keywords :

เครื่องหั่นซอยผักและผลไม้ , เครื่องตัดเต๋า , เครื่องตัดเนื้อ หมู ไก่สด , เครื่องล้างผักและผลไม้ , เครื่องสลัดน้ำ , เครื่องปอกผักและผลไม้ , เครื่องบดผักและผลไม้ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ,เครื่องจักรผลิตอาหาร , เครื่องสไลด์เนื้อ , เครื่องบดเนื้อ, เครื่องสับผสม , เครื่องจักรทำอาหาร