-->
TDS-FZ

TDS-FZ

เครื่องปั่นแห้งผักและวัตถุดิบอาหารต่างๆ ของทาง EMURA ถูกออกแบบด้วยหลักการที่จะลดปริมาณน้ำที่เกาะบริเวณผิวหน้าของวัตถุดิบลงโดยใช้แรงเหวี่ยงหรือ centrifugal ซึ่งทำให้วัตถุดิบนั้นไม่บอบช้ำ ตัวเครื่องถูกออกแบบตามหลักสุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหาร สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีการสะสมของเศษอาหาร และที่สำคัญคือยังคงสภาพที่สมบูรณ์ของวัตถุดิบที่ผ่านการปั่นแห้งไว้ได้

TDS-FZ รุ่น ตะกร้าพลาสติก ใช้ตะกร้าพลาสติกสำหรับใส่วัตถุดิบก่อนสะบัดน้ำ ตัวรูตะกร้าเป็นรูปกรวยกันน้ำไหลย้อนกลับและยังช่วยระบายน้ำออก ทำให้ผักแห้งได้อย่างรวดเร็ว ความจุถัง 30 ลิตร หรือไม่เกิน 10 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุด 1,100 รอบต่อนาที

TDS-FZ_option

 

>> Special machine please contact us. <<

admin