-->
TDS-FZ

TDS-FN

เครื่องปั่นแห้งผักและวัตถุดิบอาหารต่างๆ ของทาง EMURA ถูกออกแบบด้วยหลักการที่จะลดปริมาณน้ำที่เกาะบริเวณผิวหน้าของวัตถุดิบลงโดยใช้แรงเหวี่ยงหรือ centrifugal ซึ่งทำให้วัตถุดิบนั้นไม่บอบช้ำ ตัวเครื่องถูกออกแบบตามหลักสุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหาร สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีการสะสมของเศษอาหาร และที่สำคัญคือยังคงสภาพที่สมบูรณ์ของวัตถุดิบที่ผ่านการปั่นแห้งไว้ได้

รุ่น ถุงไนลอน ใช้ถุงไนลอนสำหรับใส่วัตถุดิบก่อนสะบัดน้ำออก เหมาะกับผักใบที่มีน้ำหนักเบา ถังจุ 45 ลิตร หรือไม่เกิน 10 กิโลกรัม รอบสูงสุด 1,250 รอบ/นาที

 

>> Special machine please contact us. <<

admin