-->
NT-400S

NT-400S เครื่องปอกเปลือกหอมใหญ่ สามารถปอกได้ต่อเนื่องแบบลูกต่อลูกได้ถึง 4,000 ลูกต่อชั่วโมง เครื่องจะปอกแบบอัตโนมัติโดยใช้ลมในการปอก ตัวเปลือกที่ปอกจะถูกดูดแยกเก็บไว้อีกที่ (ต้องมีแหล่งจ่ายลมให้กับเครื่อง)

>> Special machine please contact us. <<

admin