-->
KWM-888S

KWM-888SS(M)

เครื่องล้างวัตถุดิบซึ่งช่วยขจัดสิ่งปลอมปนออกจากวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการทางกลและการหมุนวนของน้ำที่มีการปั๊มฟองอากาศเข้าไปให้เกิดสภาพที่เป็น Turbulence ซึ่งทำให้สิ่งสกปรก หรือเศษวัตถุที่ปลอมปนหลุดออกมา โดยไม่ทำลายสภาพของชิ้นวัตถุดิบ ทั้งนี้ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งในวัตถุดิบที่เป็นผักผลไม้ เนื้อสัตว์ หรืออาหารทะเล สามารถขจัดสิ่งปลอมปนเช่น เศษดิน เส้นผม เศษเปลือกหอย เป็นต้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีการหมุนเวียนของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำในการล้างวัตถุดิบได้อีกด้วย

KWM-888SS(M) รุ่นนี้ออกแบบเพื่อการล้างวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากเช่นเนื้อสัตว์ ผักหัว ต่างๆ  แต่ไม่เหมาะกับผักที่ช้ำง่าย

 

>> Special machine please contact us. <<

admin