-->
KWM-888S

KWM-888SS

เครื่องล้างวัตถุดิบซึ่งช่วยขจัดสิ่งปลอมปนออกจากวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการทางกลและการหมุนวนของน้ำที่มีการปั๊มฟองอากาศเข้าไปให้เกิดสภาพที่เป็น Turbulence ซึ่งทำให้สิ่งสกปรก หรือเศษวัตถุที่ปลอมปนหลุดออกมา โดยไม่ทำลายสภาพของชิ้นวัตถุดิบ ทั้งนี้ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งในวัตถุดิบที่เป็นผักผลไม้ เนื้อสัตว์ หรืออาหารทะเล สามารถขจัดสิ่งปลอมปนเช่น เศษดิน เส้นผม เศษเปลือกหอย เป็นต้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีการหมุนเวียนของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำในการล้างวัตถุดิบได้อีกด้วย

KWM-888SS รุ่นนี้ จะมีขนาดถังล้างเล็กลงจากรุ่น KWM-888S ประมาณ 20 เซนติเมตร เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการกำลังการผลิตไม่มากนัก

 

>> Special machine please contact us. <<

admin